Gebruikersvoorwaarden

Besteleads.nl

Indien u deze website van Kies Je Leverancier B.V. bezoekt en mogelijk gebruik maakt van de aangeboden informatie en diensten op deze website, stemt u onvoorwaardelijk in met de Disclaimer, de Privacy Verklaring, het Cookie Statement en deze gebruikersvoorwaarden. Laatstgenoemden worden onderstaand beschreven.

Kies Je Leverancier B.V. heeft het recht deze gebruikersvoorwaarden te wijzigingen. U  stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze gebruikersvoorwaarden gelden tussen Kies Je Leverancier B.V. en u. De laatste versie van deze gebruikersvoorwaarden kunt u altijd hier vinden op deze pagina.

Heeft u na het lezen van de gebruikersvoorwaarden nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. 

Hoe werkt onze website?

Via onze websites kunt u gratis en vrijblijvend een offerte-aanvraag doen voor het product of de dienst die u zoekt. Na het invullen van het formulier, beoordeelt Kies Je Leverancier B.V. uw aanvraag. Als de aanvraag correct en compleet is, sturen wij uw aanvraag door naar een van onze aangesloten bedrijven of professionals. Zij nemen vervolgens contact met u op voor een persoonlijk advies en/of maatwerkofferte. Helaas kunnen wij niet garanderen dat een van de bedrijven of professionals ook daadwerkelijk contact met u opneemt. 

Aangesloten bedrijven en professionals

Aangesloten bedrijven en/of professionals zijn aangesloten bij Kies Je Leverancier B.V. met als doel om offerte-aanvragen te ontvangen. Kies Je Leverancier B.V. hanteert een zorgvuldig beleid bij het selecteren van de aansluiting van bedrijven of professionals. Desondanks kunnen wij geen garantie bieden met betrekking tot de levering en kwaliteit van de producten en diensten vermeld op onze site. Bovendien aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor uitspraken die door derden worden gedaan, zowel op onze website als in verstrekte offertes en/of uitgevoerde werkzaamheden.

De op de website verstrekte informatie is slechts algemene informatie en kan niet worden beschouwd als een persoonlijk advies. Op deze site kunt u middels een formulier persoonlijke informatie achterlaten voor de aanvraag van een persoonlijk advies op maat. Dit advies zal worden geleverd door een bij ons aangesloten gespecialiseerd bedrijf, waarvan een van hun medewerkers persoonlijk contact met u op zal nemen.

Indien een aangesloten bedrijf of professional u een persoonlijk advies op maat heeft gegeven is Kies Je Leverancier B.V. nimmer verantwoordelijk voor de verleende dienstverlening en/of het geleverde product. Wanneer er tussen een aangesloten bedrijf of professional en u een overeenkomst tot stand komt, dan is Kies je Leverancier daarbij tevens op geen enkele wijze contractspartij. Kies je Leverancier kan dan ook niet aangesproken worden ter zake van de (deugdelijke) nakoming van een dergelijke overeenkomst of uit eventuele niet-nakoming voortvloeiende schade.

Formuliergegevens

Middels het invullen van een formulier op Kies Je Leverancier B.V. geeft u uw toestemming voor het verstrekken van uw gegevens aan een van de bij ons aangesloten bedrijven die u verder kunnen helpen met een persoonlijk advies en/of offerte op maat. Kies Je Leverancier B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan voortvloeiend uit door u foutief en/of onvolledig verstrekte gegevens.

Kies Je Leverancier B.V. kan niet in alle gevallen garanderen dat deze elektronische gegevens juist worden bezorgd. Daarnaast kan Kies Je Leverancier B.V. niet garanderen dat alle elektronisch verstuurde informatie tijdig zal worden ontvangen en verwerkt. Als bezoeker van de website blijft u te allen tijde verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de mogelijkheid tot het versturen van elektronische berichten.

Kies Je Leverancier B.V. is geenszins verantwoordelijk voor de aanwezigheid van virussen, defecten en mogelijke onvolkomenheden ten gevolge van het bezoek aan of het gebruik van deze website.

Aansprakelijkheid

Kies Je Leverancier B.V. heeft de inhoud van deze website met grote zorgvuldigheid samengesteld. Regelmatig wordt de inhoud van de website geactualiseerd en aangevuld. Kies Je Leverancier B.V. is echter niet verantwoordelijk voor onjuistheden en/of onvolledigheden in haar website. Door het snel wisselende aanbod kunnen wij helaas niet garanderen dat de volledige inhoud van onze website(s) volledig en juist is. Beslissingen die bezoekers nemen op basis van informatie op deze site zijn voor eigen rekening en op eigen risico. 

Komt u ergens een fout tegen? Dan horen we dat graag via ons contactformulier.

Kies Je Leverancier B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die is voortgekomen uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van de site. Een ononderbroken toegang tot deze website kan niet worden gegarandeerd. Kies Je Leverancier B.V. is niet verantwoordelijke voor eventuele schade voortkomend uit de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Kies Je Leverancier B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die is ontstaan door handelen en/of nalaten van het bij ons aangesloten bedrijf of de professional. Voortvloeiend uit het door ons in gelegde contact tussen u en het bedrijf of de professional is Kies Je Leverancier B.V. géén partij bij de eventuele overeenkomst die jullie met elkaar sluiten.

Kies Je Leverancier B.V. is eigenaar en rechthebbende van alle verstrekte informatie op deze website. Publicatie, verspreiding of vermenigvuldiging van de informatie is zonder toestemming van Kies Je Leverancier B.V. verboden.

Overig

Indien een van bovengenoemde voorwaarden, dan wel een van de voorwaarden in de Disclaimer of in de Privacy Verklaring individueel nietig wordt verklaard, dan blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht. Kies Je Leverancier B.V. heeft als doel de nietig verklaarde voorwaarde zo spoedig mogelijk in een voor beide partijen acceptabel alternatief te herschrijven.


Deze website maakt gebruik van cookies

Door op “Alles toestaan” te klikken gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat voor het verbeteren van websitenavigatie, het analyseren van websitegebruik en om ons te helpen bij onze marketingprojecten

.