Privacy Statement

Besteleads.nl

Besteleads.nl (onderdeel van Kies Je Leverancier B.V. ) neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met [email protected].

Wie is Kies Je Leverancier B.V. ?

Kies Je Leverancier B.V. is een besloten vennootschap, kantoorhoudende te (5611 AT) Eindhoven aan Vrijstraat 9 C, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57722102.

Kies Je Leverancier B.V. is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kies Je Leverancier B.V. de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Kies Je Leverancier B.V. jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Kies Je Leverancier B.V. persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Kies Je Leverancier B.V. voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Kies Je Leverancier B.V. worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiele administratie

Doeleinde:Financiele administratie
Gegevens:Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag:Wettelijke verplichting
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde:Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiele gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:maximaal 7 jaar


Doeleinde:Afhandelen klachten
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiele gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:maximaal 7 jaar


Doeleinde:Facturatie
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiele gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:maximaal 7 jaar


Doeleinde:CRM
Gegevens:Naam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:maximaal 7 jaar


Doeleinde:Sollicitatie
Gegevens:Naam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:maximaal 7 jaar


MarketingGegevens:Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde:Nieuwsbrief
Gegevens:Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde:Retargeting
Gegevens:Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde:Social media marketing
Gegevens:Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde:Behavioural targeting
Gegevens:Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Website

 

Doeleinde:Website analytics
Gegevens:Surfgedrag, Locatie
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde:A/B testing
Gegevens:Surfgedrag, Locatie
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde:Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens:Naam, Adres, E-mailadres
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde:Chatfunctie
Gegevens:Naam, Adres, E-mailadres
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Kies Je Leverancier B.V. heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat Kies Je Leverancier B.V. gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: andere leadleveranciers die Kies Je Leverancier B.V. inschakelen voor de uitvoering van de aan hen door de consument verstrekte opdracht.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd opvragen. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Kies Je Leverancier B.V. over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Kies Je Leverancier B.V. . Je kunt verzoeken dat Kies Je Leverancier B.V. je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Kies Je Leverancier B.V. te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het “gerechtvaardigd belang” van Kies Je Leverancier B.V. of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Kies Je Leverancier B.V. te verkrijgen. Kies Je Leverancier B.V. zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Kies Je Leverancier B.V. je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Kies Je Leverancier B.V.

Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected]. Kies Je Leverancier B.V. zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan een (1) maand nadat Kies Je Leverancier B.V. een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Kies Je Leverancier B.V. je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
– Verwerkers
– Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van de door jou gewenste diensten n.a.v. de door jou verleende opdracht

Het kan zijn dat Kies Je Leverancier B.V. verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Kies Je Leverancier B.V. ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Kies Je Leverancier B.V. worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Kies Je Leverancier B.V. worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Kies Je Leverancier B.V. je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Kies Je Leverancier B.V. jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze website maakt gebruik van cookies

Door op “Alles toestaan” te klikken gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat voor het verbeteren van websitenavigatie, het analyseren van websitegebruik en om ons te helpen bij onze marketingprojecten

.